Jak poprawić efektywność pracy na magazynie

Można stwierdzić, że magazyn to serce każdego przedsiębiorstwa. Odpowiednia organizacja pracy w tym miejscu oraz klarowne rozdzielenie ról i funkcji pozwala usprawnić działania i zwiększyć ich wydajność. Jak więc można poprawić efektywność pracy na magazynie? Skorzystaj z poniższych rad i spraw, że praca magazynu stanie bardziej produktywna.

Wskaźniki efektywności magazynu

Aby rozpocząć działania mające na celu poprawę efektywności pracy na magazynie trzeba najpierw przeanalizować jego dotychczasową strukturę funkcjonowania. Słabe wyniki takiego badania powinny bezwzględnie skłonić do wdrożenia zabiegów ulepszających produktywność magazynu. Oto wskaźniki, na które trzeba zwrócić uwagę:
• produktywności magazynowania
• eksploatacji przestrzeni składowej magazynu
• wykorzystania pojemności użytkowej magazynu
• wykorzystania pojemności składowej magazynu
• wyposażenia przestrzenie magazynowej w środki transportowe
• wykorzystania środków transporty magazynowego
• wydajności środków transportu magazynowego
• technicznego uzbrojenia przestrzeni magazynowej
• wykorzystania urządzeń do składowania
• wykorzystania czasu pracy urządzeń mechanicznych
• paletyzacji ładunków w magazynie

Wielkość każdego z powyższych wskaźników oblicza się na podstawie konkretnych matematycznych wzorów, do których podstawia się charakterystyczne dla konkretnego magazynu wartości.

Poprawa efektywności pracy magazynu

Poprawa wydajności pracy na magazynie jest skomplikowanym, a przez to czasochłonnym procesem. Przy jego realizacji kluczowa wydaje się być właściwa organizacja. Poznaj więc kilka rad, których wykorzystanie przyczyni się do zauważalnego wzrostu wydajności magazynu. Oto one:
• Postawienie na automatykę magazynową, dzięki której zwiększyć efektywność bez powiększania zasobów magazynu.
• Zainwestowanie w urządzenia, które optymalizują eksploatację magazynu – będą to: przenośniki rolkowe oraz taśmowe, a także windy np. spiralne.
• Wdrożenie systemów WMS, czyli magazynowy system informatyczny. Jest on wykorzystywany w logistyce i służy zwiększaniu skuteczności zarządzania obiegiem produktów w magazynie.
• Podzielenie magazynu na sektory, w których pracują pracownicy wykwalifikowani w wykonywaniu konkretnych zadań i funkcji. Mniejsza mobilność poszczególnych pracowników sprawia, że mają oni więcej czasu na pracę.
• Odpowiednie planowanie podejmowanych działań.
• Prawidłowe organizowanie miejsc pracy pracowników.
• Skupienie się na maksymalizacji przestrzeni i wykorzystaniu każdego dostępnego miejsca.
• Efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów.

Skieruj się po pomoc do specjalistów

Nie pozwól, aby magazyn znajdujący się w Twoim przedsiębiorstwie żył swoim własnym życiem. Niezbędne jest zadbanie o właściwą organizację wszystkich procesów, jakie w nim zachodzą. Wszystko to może przyczynić się do wzrostu efektywności firmy oraz poprawy jej sytuacji finansowej. Popraw efektywność pracy magazynu i sam zobacz z jakimi wiąże się to korzyściami. Warto te zadanie powierzyć specjalistom, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Firmą zbierającą bardzo dobre opinie za tego typu działania jest SinLog.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.